W obecności Dyrektora Szkoły, Grona Pedagogicznego oraz Was koleżanki i koledzy ślubujemy godnie wypełniać swoje obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły, potrzeb Szkoły i całej Społeczności Uczniowskiej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomagać Dyrektorowi, całemu Gronu Pedagogicznemu we wszystkich sprawach związanych z życiem i działalnością naszej szkoły, której celem jest kształtowanie naszych patriotycznych i demokratycznych postaw.

Samorząd Uczniowski rozpoczął działalność od pierwszego roku istnienia gimnazjum. Wybory na członków oraz opiekuna Samorządu odbywają się corocznie.

Do zadań Samorządu należą:

Gimnazjum Rudnik

Valid XHTML 1.1