Publiczne Gimnazjum w Rudniku istnieje od 1999 roku. Pierwszy dyrektor pan Bogdan Przybyła pracował na tym stanowisku do końca roku szkolnego 2007/2008. Od roku 2008/2009 funkcję tę sprawuje do chwili obecnej pan Mariusz Żarnowski. Od początku istnienia gimnazjum posiada hymn szkoły:

Rzeczpospolitej przyszłość jest w nas,
Jej poświęcimy młodości czas,
Naukę, pracę, siłę swych rąk,
Bo Polska to nasz dom.

Ref.: Możesz być tym, kim chcesz,
Pracuj chętnie, nie bój się,
Możesz być tym, kim chcesz,
Marzenia spełnią się.

Możemy spełnić każdy swój cel,
Mierząc wysoko osiągnąć cel,
Słabości pokonywać nie raz,
Ojczyzna wierzy w nas.

Ref.: Możesz być tym, kim chcesz,
Pracuj chętnie, nie bój się,
Możesz być tym, kim chcesz,
Marzenia spełnią się.

A nasza szkoła uczy jak żyć,
Daje nam klucz do mądrości drzwi,
Do pracy bracie chętnie się bierz,
Zdobędziesz to, co chcesz.

Ref.: Możesz być tym, kim chcesz,
Pracuj chętnie, nie bój się,
Możesz być tym, kim chcesz,
Marzenia spełnią się.

W pierwszym roku nauka uczniów gimnazjum odbywała się w Szkole Podstawowej w Rudniku. Od roku szkolnego 2000/2001 gimnazjum mieści się w oddzielnym budynku zaadoptowanym po ośrodku zdrowia. Przez pierwsze lata nauki uczniowie gimnazjum korzystali z sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej.

W czerwcu 2007 r. w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską szkoła otrzymała nowo wybudowaną salę gimnastyczną mieszczącą się w sąsiednim budynku. Oprócz sali gimnastycznej w budynku mieszczą się następujące sale dydaktyczne:

Środki finansowe na realizację projektu pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ciągu tych lat większość kadry jest stała, najwięcej zmian było na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. Od początku istnienia funkcjonowały następujące organizacje: Samorząd Uczniowski oraz harcerstwo. Przez wszystkie lata istnienia gimnazjum uczniowie korzystają z pracowni komputerowej, świetlicy, biblioteki oraz zajęć pozalekcyjnych.

Gimnazjum Rudnik

Valid XHTML 1.1